ต้นญี่ปุ่น ทาคาชิลูกชายของยูโกะมีชีวิตที่โดดเดี่ยว คืนหนึ่งเมื่อยูคาโกะไปทานอาหารเย็นที่ห้องของทาคาชิที่เขาเรียนอยู่เขาพบหนังสือซุกซนอยู่ใต้หนังสืออ้างอิง โป๊ ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น ฝรั่ง ทาคาชิลูกชายของยูโกะมีชีวิตที่โดดเดี่ยว คืนหนึ่งเมื่อยูคาโกะไปทานอาหารเย็นที่ห้องของทาคาชิที่เขาเรียนอยู่เขาพบหนังสือซุกซนอยู่ใต้หนังสืออ้างอิง ญี่ปุ่น ฝรั่ง