ผีญี่ปุ่น เมื่อทาเคชิเหนื่อยจากกิจกรรมชมรมและกลับมาบ้านแม่ของเขาก็พับเสื้อผ้า ฉันไม่สบายและหิวเพื่อขออาหารเย็นจากแม่ แต่ฉันก็หลับไปเพราะเหนื่อย ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เกย์ เมื่อทาเคชิเหนื่อยจากกิจกรรมชมรมและกลับมาบ้านแม่ของเขาก็พับเสื้อผ้า ฉันไม่สบายและหิวเพื่อขออาหารเย็นจากแม่ แต่ฉันก็หลับไปเพราะเหนื่อย ญี่ปุ่น เกย์