ลุงญี่ปุ่น สำหรับรูมิลูกชายของเขาทัตสึยะยังคงเป็นเด็กตลอดไปแม้ว่าเขาจะโตขึ้นก็ตาม ดังนั้นแม้ว่าลูกชายของฉันกำลังอาบน้ำฉันก็อาบน้ำและแสดงตัว ญี่ปุ่น

ไทย ญี่ปุ่น สำหรับรูมิลูกชายของเขาทัตสึยะยังคงเป็นเด็กตลอดไปแม้ว่าเขาจะโตขึ้นก็ตาม ดังนั้นแม้ว่าลูกชายของฉันกำลังอาบน้ำฉันก็อาบน้ำและแสดงตัว หนังอาร์ญี่ปุ่น