เอวีญี่ปุ่น ห้าปีที่แล้วสามีที่รักของฉันจากไป ตอนนี้อาศัยอยู่กับลูกชายสองคนที่อยู่ในระหว่างการสอบ ฉันละทิ้งความเป็น ผู้หญิง และอุทิศตัวเองทำงานเพื่อลูกชาย ต้นญี่ปุ่น

ไทย ญี่ปุ่น ห้าปีที่แล้วสามีที่รักของฉันจากไป ตอนนี้อาศัยอยู่กับลูกชายสองคนที่อยู่ในระหว่างการสอบ ฉันละทิ้งความเป็น ผู้หญิง และอุทิศตัวเองทำงานเพื่อลูกชาย โป๊ ญี่ปุ่น