ผีญี่ปุ่น อาตารุสูญเสียพ่อและโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิต ฉันลาออกจากงานและอาศัยเงินประกันของพ่อ เป็นตอนที่ฉันคิดว่า เมื่อเงินหมดก็เป็นอย่างนั้น ฮิโตมิที่ออกจากบ้านทิ้งอาตารุกลับมาแล้ว … ผีญี่ปุ่น

เอวีญี่ปุ่น อาตารุสูญเสียพ่อและโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิต ฉันลาออกจากงานและอาศัยเงินประกันของพ่อ เป็นตอนที่ฉันคิดว่า เมื่อเงินหมดก็เป็นอย่างนั้น ฮิโตมิที่ออกจากบ้านทิ้งอาตารุกลับมาแล้ว … เกาหลี ญี่ปุ่น