โป๊ญี่ปุ่น สายสวนในปากมดลูกสำหรับมดลูกที่ขยายตัวด้วยน้ำเกลือและอาการห้อยยานของอวัยวะ & ประจำเดือน; การทรมานจิโนะของญี่ปุ่นด้วยการบังคับให้เงินเฟ้อส่งผลให้ครรภ์ขยายตัว โป๊ ญี่ปุ่น

ควย ญี่ปุ่น สายสวนในปากมดลูกสำหรับมดลูกที่ขยายตัวด้วยน้ำเกลือและอาการห้อยยานของอวัยวะ & ประจำเดือน; การทรมานจิโนะของญี่ปุ่นด้วยการบังคับให้เงินเฟ้อส่งผลให้ครรภ์ขยายตัว โป๊ ญี่ปุ่น